Wnioski do budżetu na rok 2017

W środę 31 sierpnia spotkałem się z Wójtem Henrykiem Skwarło, aby omówić zgłoszone przeze mnie wnioski do budżetu gminy planowanego na 2017 rok.

W sposób szczególny zaakcentowałem potrzebę wykonania chodnika przy ul. Wejhera. Jego budowa ciągnie się jak niegdyś budowa ul.Zamostnej (długoletni mieszkańcy Orla z pewnością pamiętają, że walka o wykonanie tej ulicy w całości trwała całe wieki..)

Wszystkie wymienione przeze mnie wnioski uważam za ważne, ale kwestię wykonania chodnika traktuję priorytetowo. Po pierwsze dlatego, że jego koszt powinien być relatywnie niski (w stosunku do inwestycji drogowych etc.), a po drugie dlatego, że tworzy barierę dla ruchu pieszych i rowerzystów między Orlem i Bolszewem.

W wielu wymienionych poniżej sprawach coś się dzieje, ale niestety dzieje się powoli. Tak jest choćby z planowanym zwiększeniem bezpieczeństwa w okolicach boiska i szkoły podstawowej, o co wnioskowałem już w lutym 2015 roku.

Niemniej stoję na stanowisku, że w pierwszej kolejności trzeba rozmawiać merytorycznie i po partnersku. Będzie to drugi budżet tworzony przez „nową” radę gminy.

W roku ubiegłym poparłem budżet zaproponowany przez Wójta, ale jednocześnie zaznaczyłem, że budżet gminy powinien być konsultowany z radnymi, ponieważ to na nas głosowali mieszkańcy naszych miejscowości i oni oczekują od nas rzetelnej pracy. W 2015 roku takich konsultacji zabrakło.

Ciężko pracować i wykonywać swoje obietnice wyborcze, jeżeli inicjatywa radnych ma się ograniczać jedynie do oddania głosu ZA lub PRZECIW w trakcie comiesięcznych sesji rady gminy.

Jednocześnie muszę przyznać, że jestem pełen uznania dla Wójta za sposób w jaki zarządza Gminą Wejherowo przez ostatnie lata. Gmina nieustannie się rozwija i to w dobrym kierunku.  Jednak kwestia szeroko rozumianych konsultacji  jest póki co słabą stroną naszej gminy.

CCF20160901_00001CCF20160901_00002CCF20160901_00003CCF20160901_00004

Autor

Artur Czaja

Psycholog, którego inspiruje coaching i procesy motywacji. Od 2014 r Radny Gminy Wejherowo, założyciel organizacji pozarządowej Proaktywni, członek Stowarzyszenia Dziecko Bez Reklamy. Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego