gmina wejherowo

Sesja Rady Gminy Wejherowo z dn.19.01.2016

Obiecałem, że umieszczę tę spóźnioną informację do końca tygodnia, więc proszę bardzo,  poniżej umieszczam artykuł dotyczący XVI Sesji Rady Gminy Wejherowo

Porządek obrad dostępny jest w BIPie UG, pod adresem http://bip.ug.wejherowo.pl/pobierz/1095

Generalnie nie byłaby to zbyt interesująca sesja gdyby nie uchwała dotycząca uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Orle.

Plan zagospodarowania wsi Orle był wyłożony do wglądu mieszkańców dwukrotnie. Za pierwszym razem odrzucono moją prośbę o umieszczenie planu w internecie, bez podania uzasadnienia.

Mimo ograniczonego dostępu do planu (jedynie w godzinach pracy urzędu) mieszkańcy zmobilizowali się i w sumie wpłynęło 25 uwag dotyczących planu, z czego 20 przyjęto (w tym 7 częściowo), a 5 odrzucono. Przy drugim wyłożeniu planu (po wprowadzeniu poprawek) wpłynęły 4 uwagi, z których 3 odrzucono, a 1 uwzględniono.

Najpierw Radni musieli przegłosować częściowo nieuwzględnione i odrzucone przez Wójta wnioski mieszkańców, podtrzymując jego decyzję, wstrzymując się od głosu lub  głosując przeciw. Każdy wniosek był głosowany osobno.

Nie miałem możliwości czynnego rozpatrzenia uwag mieszkańców, dlatego w zdecydowanej większości głosowanych wniosków, wstrzymałem się od głosu.

W jednym przypadku, z uwagi na to, że Wójt nie uwzględnił wniosku dotyczącego m.in. powtórzenia procedury wyłożenia do publicznego wglądu z powodu utrudnionego dostępu (braku umieszczenia w internecie) zagłosowałem jako jedyny radny przeciwko decyzji Wójta.

Podczas ostatecznego głosowania dotyczącego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Orle, plan został przyjęty przez Radę Gminy Wejherowo zdecydowaną większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym i 1 głosie przeciw.

Zagłosowałem przeciwko uchwale, właśnie ze względu na brak możliwości udziału w rozpatrzeniu zgłoszonych przez mieszkańców uwag.

Usłyszałem, że to z mojej winy gdyż nie poprosiłem o uczestnictwo w spotkaniu Komisji Gospodarczej i Spraw Komunalnych.  Niestety nie miałem świadomości, że Komisja również rozpatruje te wnioski. Byłem przekonany, że jedynie Wójt miał do nich wgląd, ponieważ to on podejmował decyzję.

To całe zamieszanie, wynika m.in. z braku informacji dla nowych radnych. Już na początku mojej kadencji wnioskowałem o szkolenia dla Radnych, albo przynajmniej swoiste vademecum Radnego, w którym zawarte byłyby praktyczne informacje dotyczące pracy Radnego.

Bez wątpienia system udzielania informacji w Gminie, pozostawia wiele do życzenia. I nie chodzi tu tylko o Radnych, ale również o wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

 

 

Autor

Artur Czaja

Psycholog, którego inspiruje coaching i procesy motywacji. Od 2014 r Radny Gminy Wejherowo, założyciel organizacji pozarządowej Proaktywni, członek Stowarzyszenia Dziecko Bez Reklamy. Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego