wejh2016benzo

Zanieczyszczenie środowiska w Wejherowie i okolicach

Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej.

Jednym z najbardziej problematycznych zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest rakotwórczy benzo(a)piren. Jego normy przekroczone są również w Gminie Wejherowo, jak i samym Wejherowie.

Według raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, najlepiej oddycha się w Słupsku (gdzie jego stężenie wynosi 0.99 ng/m3), na czwartym miejscu jest Gdynia (1,4 ng/m3), na piątym Władysławowo (1,6 ng/m3), najlepszą dziesiątkę zamyka Gdańsk (1,8 ng/m3). Dla porównania, w Wejherowie wartość ta wynosi 4,6 ng/m3 (więcej informacji na stronie http://www.polskialarmsmogowy.pl/)

Głównym źródłem emisji benzo(a)pirenu do atmosfery w Polsce są procesy spalania paliw niskiej jakości (np. złej jakości węgla itp.) w indywidualnych gospodarstwach domowych. Emisja z tych procesów stanowi ok. 77% całkowitej emisji z terenu kraju.

wykreskolowy_zanieczyszczenie_zrodla

Spalanie takich odpadów jak tworzywa sztuczne, gumy, lakierowane i foliowane opakowania, lakierowane drewno, płyty meblowe, opakowania po farbach, lakierach i kosmetykach, zaolejone czyściwa i szmaty jest nie tylko zabronione ale stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i otaczającego nas środowiska przyrodniczego

Polskie przepisy pozwalają na przeprowadzenie w kotłowniach i domach kontroli przez upoważnionych urzędników miasta lub gminy albo straż miejską. Kontrolujący ma prawo sprawdzić co jest spalane w piecu i jak wygląda postępowanie z odpadami na posesji. Za spalanie odpadów grozi mandat do 500 zł, a w przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa kierowana jest do sądu.
Jeżeli stwierdzimy trwające długo i powtarzające się silne dymienie o „chemicznym” zapachu emitowane z komina sąsiada należy więc zawiadomić odpowiednią komórkę w urzędzie miasta lub gminy.

Więcej o tym co możemy zrobić, żeby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, można przeczytać na stronie http://tworzymyatmosfere.pl/

benzoapiren2012

Autor

Artur Czaja

Psycholog, którego inspiruje coaching i procesy motywacji. Od 2014 r Radny Gminy Wejherowo, założyciel organizacji pozarządowej Proaktywni, członek Stowarzyszenia Dziecko Bez Reklamy. Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego