Spotkanie z Wójtem w sprawie budżetu na rok 2016

W tym roku po raz pierwszy jako radny, mam możliwość zgłaszania moich uwag do projektu budżetu na 2016 rok.

W oficjalnym piśmie skierowanym do Wójta Gminy Wejherowo prosiłem o uwzględnienie w budżecie kilku ważnych dla mieszkańców kwestii, z którymi można zapoznać się poniżej.

pismo_budzet_13122015 pismo_budzet2_13122015

Z całym szacunkiem i uznaniem dla dotychczasowych zadań inwestycyjnych, przeprowadzonych przez Wójta, muszę jednak negatywnie odnieść się do kwestii konsultacji projektu budżetu na 2016 rok.

Liczyłem na zorganizowanie spotkań z radnymi poszczególnych miejscowości, aby przedyskutować projekt budżetu i konkretne zadania inwestycyjne ważne dla mieszkańców. Niestety, takich konsultacji nie było.

W ciągu roku kierowałem wiele wniosków wskazujących zadania do zrealizowania, złożyłem również osobne pismo (powyżej) z prośbą o uwzględnienie moich uwag, ale nie uzyskałem na te sugestie konkretnych informacji.

Przy pełnym zrozumieniu faktu, że za budżet i jego wykonanie odpowiedzialny jest przede wszystkim Wójt Gminy Wejherowo, nie mogę pozostać obojętny na brak konsultacji owego projektu budżetu z radnymi. To radni są odpowiedzialni za utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami i za realizację zgłaszanych przez siebie postulatów w czasie wyborów samorządowych.

W minioną środę spotkałem się osobiście z Wójtem, aby przedyskutować kwestie na których mi zależy. Mimo dobrego klimatu spotkania, była to jednak dyskusja nad projektem budżetu, który został już ostatecznie opracowany więc w moim odczuciu bardzo ograniczona.

Autor

Artur Czaja

Psycholog, którego inspiruje coaching i procesy motywacji. Od 2014 r Radny Gminy Wejherowo, założyciel organizacji pozarządowej Proaktywni, członek Stowarzyszenia Dziecko Bez Reklamy. Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego