mapazamostna

Zebranie w sprawie ul.Zamostnej

W środę, 18 listopada odbyło się zebranie w sprawie wyboru lokalizacji progów zwalniających na ul.Zamostnej, zgodnie z odpowiedzią Wójta na petycję mieszkańców (Odpowiedź Wójta)

W zebraniu uczestniczyło około 30 mieszkańców. Po wstępnym przedstawieniu projektu wykonanego kilka lat wcześniej, rozpoczęła się dyskusja. Mieszkańcy kolejno przedstawiali swoje zdanie na temat przedstawionego projektu oraz ewentualnego montażu progów zwalniających na ul.Zamostnej.

mapazamostna
przykład proponowanych rozwiązań w projekcie

Dyskusję można streścić w kilku punktach:

  • zdecydowany sprzeciw przeciwko progom, ponieważ to również dodatkowe źródło hałasu
  • propozycja wprowadzenia skrzyżowań równorzędnych na ul.Zamostnej
  • głosy za wprowadzeniem zwężeń i szykan na jezdni
  • wnioskowanie jedynie o częstsze patrole policji, w tym miejscu

Generalnie ciężko było znaleźć rozwiązanie, które zadowoli większość obecnych na zebraniu mieszkańców.

Ze względu na małą liczbę mieszkańców nie przeprowadziliśmy głosowania nad wprowadzeniem konkretnych rozwiązań. Dobrze jednak, że mieszkańcy przyszli i powiedzieli co myślą o proponowanych rozwiązaniach.

Podsumowując:

Przeanalizuję podane na zebraniu uwagi, a następnie spróbuję wspólnie z urzędnikami z Gminy Wejherowo, oraz specjalistami z tego zakresu ustalić kilka wariantów rozwiązań. Mieszkańcy Orla podczas najbliższego zebrania wiejskiego (prawdopodobnie w marcu) zagłosują i wybiorą wariant, który będzie im najbardziej odpowiadał.

 

 

Autor

Artur Czaja

Psycholog, którego inspiruje coaching i procesy motywacji. Od 2014 r Radny Gminy Wejherowo, założyciel organizacji pozarządowej Proaktywni, członek Stowarzyszenia Dziecko Bez Reklamy. Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego