gmina wejherowo

Sesja Rady Gminy Wejherowo – 21 października

Wczoraj odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Wejherowo. (Porządek Obrad dostępny tutaj).

Podczas Sesji zgłosiłem 3 sprawy dotyczące Orla:

  1. Niedostateczne utwardzenie wjazdu na ul.Lipowej, w związku ze zgłoszeniem od mieszkańca tej ulicy (szczegóły wpis z dnia 20.10.2015)
  2. Pytanie o przedłużający się montaż lamp oświetleniowych na skrzyżowaniu ul.Wejhera i ul.Zamostnej
  3. Wniosek o przycięcie drzew zasłaniających lampy oświetleniowe na ul.Wejhera (na przeciwko ul.Lipowej) oraz pierwszą lampę na ul.Łąkowej

Przy głosowaniu nad uchwałą dotyczącą zmiany budżetu Gminy, zapytałem dlaczego zrezygnowano z zadania wykonania chodnika w Bolszewie (między ul.Strażacką, a Ośrodkiem Zdrowia), z tego zadania wycofano 26 425 zł. Wszyscy, którzy jeżdżą tą drogą wiedzą, że jest to ważne zadanie szczególnie dla mieszkańców osiedla Orlex leżącego przy tej ulicy.

Wójt odpowiedział, że istnieją 2 warianty wykonania chodnika na tym odcinku i obecnie nie ma porozumienia między Starostwem Powiatowym (do którego należy ul.Zamostna), a Gminą dotyczącego wyboru najlepszej opcji. Sprawa się przeciąga, dlatego na ten moment zdjęto środki finansowe z tego zadania i przekazano je na inne bieżące cele.

Ponadto na Sesji:

Przegłosowaliśmy jednogłośnie zgodę na przystąpienie Gminy Wejherowo do Samorządowego Stowarzyszenia S6, w związku z planowaną budową Trasy Kaszubskiej, która ma przenieść większość ruchu tranzytowego poza granice Wejherowa.

Uchwaliliśmy przekazanie Powiatowi 1 525 000 złotych na kompleksową modernizację drogi na odcinku Bolszewo – Góra, która ma polegać m.in. na wykonaniu chodnika, przejść dla pieszych, odwodnienia, zatok autobusowych, położenia nowej nawierzchni. Wartość całej inwestycji to ponad 6 milionów złotych.

Autor

Artur Czaja

Psycholog, którego inspiruje coaching i procesy motywacji. Od 2014 r Radny Gminy Wejherowo, założyciel organizacji pozarządowej Proaktywni, członek Stowarzyszenia Dziecko Bez Reklamy. Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego