Odpowiedź w sprawie petycji dot.ulicy Zamostnej

Konieczne jest wprowadzenie stałych spowalniaczy na Zamostnej, które skutecznie wyhamują osoby znacząco przekraczające prędkość.

Projekt spowolnienia ruchu na Zamostnej już istnieje, powstał dzięki Panu Janowi Konkol, poprzedniemu radnemu. Szkoda jedynie, że na etapie projektowania nie odbyło się żadne spotkanie z mieszkańcami, żadne konsultacje (jak to ma miejsce np. planem zagospodarowania).

Poniżej publikuję odpowiedź, którą otrzymałem od Wójta w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Zamostnej. Rozmawiałem z Sołtysem i planujemy zorganizować spotkanie na ten temat w pierwszej połowie listopada.

 

odpowiedź petycja ul zamostna

 

Autor

Artur Czaja

Psycholog, którego inspiruje coaching i procesy motywacji. Od 2014 r Radny Gminy Wejherowo, założyciel organizacji pozarządowej Proaktywni, członek Stowarzyszenia Dziecko Bez Reklamy. Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego