gmina wejherowo

X Sesja Rady Gminy Wejherowo

Dzisiaj odbyła się kolejna już, X Sesja Rady Gminy Wejherowo. Rozpoczęła się wcześniej niż zazwyczaj i trwała dłużej niż normalnie.. jednym słowem, działo się.

Wymienię jedynie kilka najważniejszych moim zdaniem spraw:

1. Powstała nowa Komisja, o nazwie Komisja Kultury i Sportu, składająca się z 3 Radnych: Wojciech Kuziel- Przewodniczący, Grażyna Baran, Szymon Laga.

2. Zmieniono skład Komisji Rewizyjnej. W miejsce Wojciecha Kuziel, powołano Tadeusza Danilczyka. Jest to bardzo ważna zmiana, ponieważ Komisja Rewizyjna zajmuje się sprawowaniem kontroli nad działalnością władz gminy oraz podlegających jej instytucji. Dotychczas w tej Komisji zasiadali jedynie Radni z Klubu Gospodarna Gmina.

Dzięki dzisiejszej jednomyślnej decyzji Radnych, w Komisji będzie zasiadał Tadeusz Danilczyk, czyli Radny niezależny. To znacząca zmiana, świadcząca o dobrych intencjach obecnej „rządzącej” partii.

3. Jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania w okolicach jeziora Orle. Uchwała ma związek z przystąpieniem Gminy Wejherowo do projektu „Kajakiem przez Pomorze, który ma na celu przygotowanie szlaków wodnych woj.pomorskiego do celów rekreacji. Sporządzenie Miejscowego planu zagospodarowania umożliwi w przyszłości potencjalną budowę infrastruktury turystycznej wokół jeziora Orle.

4. Przekazaliśmy Powiatowi Wejherowskiemu 35 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul.Zamostnej w Bolszewie w kierunku miejscowości Góra. Droga ta cechuje się dużym natężeniem ruchu i nie posiada chodników. Projekt ma umożliwić odseparowanie ruchu pieszego i rowerowego od samochodowego.

5. Przyjęliśmy pomysł założenia Powiatowo-Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Kaszubia”. Spółdzielnia socjalna umożliwi zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  do prac związanych m.in. z gospodarką komunalną w Gminie. Korzyści są obopólne. Mieszkańcy mają szansę na zatrudnienie i rozwijanie swoich kompetencji, a Gmina może powierzyć spółdzielni zadania związane np. z pielęgnacją zieleni (czyli zadaniem, które ma obowiązek realizować) i jednocześnie w ten sposób wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Byłem zaangażowany w ten projekt i uczestniczyłem w pierwszych rozmowach dotyczących założenia Spółdzielni, ale w momencie, w którym zostałem Radnym Gminy Wejherowo automatycznie przestałem brać udział w tworzeniu spółdzielni, ze względów na mogący wystąpić konflikt interesów.

6. Na sesji przegłosowaliśmy zasady dofinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska, i tak m.in. można uzyskać 50 % dofinansowania na koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (jednak nie więcej niż 2000 zł), 50 % na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (jednak nie więcej niż 3000 zł), 50 % na montaż i zakup kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody (jednak nie więcej niż 2500 zł).

7. Radni przyjęli regulamin przyznawania dotacji na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku gdy ktoś złoży wniosek może liczyć na dofinansowanie podstawowe w kwocie 500zł oraz dodatkowe 20 zł za każdy metr bieżący przewodu kanalizacyjnego (czyli „rury”). Dodatkowo można uzyskać 450 zł za każdą studzienkę posesyjną (jeżeli istnieje potrzeba jej montażu) i 1000 zł na przyłącza wymagające zastosowania pompy.

SPRAWY DODATKOWE

Pod koniec Sesji zapytałem Wójta, jak wygląda sprawa kanalizacji w Orlu. Według dawnych zapewnień po Bolszewie i Gościcinie miało być Orle, jako 3-cia największa miejscowość w Gminie i z racji przynależności do sieci wodociągowej GBO (Gościcino-Bolszewo-Orle). Wójt zapewnił, że trwają rozmowy z PEWiKiem na ten temat, ale nie jest w stanie określić konkretnej daty rozpoczęcia prac. Póki co trwa ustalanie Miejscowego planu zagospodarowania, który jest podstawą do dalszych prac. W najbliższym czasie zdobędę więcej informacji na ten temat i z pewnością podzielę się nimi z mieszkańcami, m.in. na tym blogu.

Na zakończenie Sesji poruszyłem zupełnie inny temat.. temat szkoleń Radnych. Żeby zostać Radnym nie trzeba przechodzić żadnych testów wiedzy czy kompetencji. Radnymi zostają zazwyczaj zwykli ludzie, którzy nie mają większego doświadczenia politycznego czy samorządowego. Z tego względu wskazane byłoby, aby na początku kadencji Radni otrzymywali „VADEMECUM RADNEGO”, czyli zbiór podstawowych informacji o tym jak powinna wyglądać ich praca i gdzie szukać informacji na ten temat.

To my.. Radni decydujemy o przeznaczeniu budżetu wartego kilkadziesiąt milionów złotych!  W tym roku w Gminie Wejherowo budżet po stronie wydatków wynosi niemal 100 mln złotych!! To są publiczne pieniądze. Dlatego oprócz vademecum, poprosiłem o szkolenia dotyczące finansów. Po wakacjach „nowa” Rada Gminy będzie uchwała swój pierwszy budżet… chciałbym aby było to jak najbardziej świadome działanie. W tym celu niezbędne jest szkolenie Radnych, ponieważ dla osób, które nie spotkały się z tym wcześniej nie jest to łatwe zadanie.

Myślę, że biorąc pod uwagę fakt, że to Radni Gminy uchwalają wielomilionowe budżety mające wpływ na rozwój całej Gminy warto zadbać o ich rzetelną wiedzę w tym zakresie.

 

 

 

Autor

Artur Czaja

Psycholog, którego inspiruje coaching i procesy motywacji. Od 2014 r Radny Gminy Wejherowo, założyciel organizacji pozarządowej Proaktywni, członek Stowarzyszenia Dziecko Bez Reklamy. Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego