mariuszkos_09062015

Spotkanie z Dzielnicowym

Wczoraj miałem okazję poznać osobiście naszego dzielnicowego, Pana Mariusza Kos

Rozmawialiśmy m.in. o kierowcach przekraczających prędkość na ul.Zamostnej.Na dzień dzisiejszy z podjęciem kolejnych kroków czekamy na decyzję Starostwa w sprawie podniesienia dozwolonej prędkości na tej ulicy do 50 km/h (zgodnie z decyzją mieszkańców obecnych na ostatnim Zebraniu Wiejskim). Wtedy będą możliwe m.in. częstsze  kontrole prędkości na tej ulicy.

mariuszkos_09062015
Mariusz Kos / wejherowo.policja.gov.pl

Obecnie ograniczenie na tej ulicy wynosi 30 km/h i każdy kierowca, który jechałby z prędkością 50 km/h dostałby mandat karny. Dlatego, na chwilę obecną uważam, że nie jest to racjonalne rozwiązanie.

Poruszyliśmy też problem osób spożywających alkohol w okolicach sklepu Centrum. Chwilowo problem został ograniczony, ponieważ zamurowany został pustostan znajdujący się tuż obok sklepu, który był częstym miejscem spotkań osób nadużywających alkoholu.

Autor

Artur Czaja

Psycholog, którego inspiruje coaching i procesy motywacji. Od 2014 r Radny Gminy Wejherowo, założyciel organizacji pozarządowej Proaktywni, członek Stowarzyszenia Dziecko Bez Reklamy. Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego