Zebranie Rady Sołeckiej w Orlu

Dzięki zaproszeniu Sołtysa i rady Sołeckiej, wziąłem udział w kolejnym już spotkaniu nowej Rady Sołeckiej w Orlu.

Spotkanie odbyło się w środę, 27 maja i dotyczyło dalszego przeznaczenia środków z rezerwy celowej Wójta.

Nie chcę zdradzać szczegółów, ponieważ byłem jedynie gościem na tym zebraniu, ale mogę zapewnić, że pieniądze zostaną wykorzystane z korzyścią dla wszystkich mieszkańców naszej miejscowości.

Cieszę się obserwując pracę Rady i Sołtysa, którzy wykazują duże chęci działania i są otwarci na wszelkie nowe propozycje.

Autor

Artur Czaja

Psycholog, którego inspiruje coaching i procesy motywacji. Od 2014 r Radny Gminy Wejherowo, założyciel organizacji pozarządowej Proaktywni, członek Stowarzyszenia Dziecko Bez Reklamy. Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego