SSP Góra 2

Święto Szkoły Podstawowej w Górze

Dzisiaj wziąłem udział w uroczystych obchodach 10 rocznicy nadania imienia Jakuba Wejhera Samorządowej Szkole Podstawowej w Górze.

SSP Góra 2

W ramach obchodów szkoła zorganizowała quiz wiedzy o Jakubie Wejherze i Wejherowie.. znalazłem się w grupie razem z Ryszardem Czarneckim (Przewodniczącym Rady Powiatu Wejherowskiego) oraz Kubą (uczniem SSP Góra). Na 5 grup biorących udział w quizie, zajęliśmy ex aequo 1 miejsce wspólnie z grupą nr 5, w której znalazł się m.in. Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, Krzysztof Sapieha mieszkający w Orlu.

SSP Góra 2

Szkoła w Górze, w ciągu owych 10 lat mocno się zmieniła. 2 lata temu miało tu miejsce długo oczekiwane wydarzenie, czyli otwarcie nowej sali gimnastycznej (październik 2013r.)

Na szczególną uwagę zasługuje postawa Pani Dyrektor, Katarzyny Lessnau, która kładzie bardzo duży nacisk na wyjaśnianie uczniom zasad demokracji i aktywizację postaw obywatelskich. Nie są to puste słowa. Wystarczy spojrzeć na logo szkoły, które w 100% zostało przemyślane i wykonane przez uczniów SSP Góra.

Pozostaje jedynie życzyć wytrwałości i sukcesów, w dalszym ukazywaniu dzieciom i młodzieży sensu obywatelskiej aktywności.

Autor

Artur Czaja

Psycholog, którego inspiruje coaching i procesy motywacji. Od 2014 r Radny Gminy Wejherowo, założyciel organizacji pozarządowej Proaktywni, członek Stowarzyszenia Dziecko Bez Reklamy. Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego