gimnazjum w kniewie

VIII Sesja Rady Gminy Wejherowo

20 maja 2015 roku w Kniewie odbyła się VIIII Sesja Rady Gminy, której najważniejszym punktem było głosowanie nad udzieleniem Wójtowi absolutorium za rok 2014.

/absolutorium – to w skrócie ocena wykonania budżetu przez Wójta , ocena ta jest podejmowana po wysłuchaniu sprawozdania z działalności i rozliczeniu finansowym/

Wójt uzyskał absolutorium jednomyślną decyzją obecnych radnych, którzy oddali 20 głosów ZA udzieleniem absolutorium. Nikt nie wstrzymał się od głosu i nikt nie był przeciw, 1 radny był nieobecny.

Sesja odbyła się w wyjątkowym miejscu – Salezjańskim Centrum Wychowania Młodzieży w Kniewie

kniewoszkola

W skład Centrum wchodzi:   Szkoła + Internat + Pracownie

Szkoła – czyli Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im.ks.Ignacego Błażewskiego. Szkoła jest przeznaczona dla chłopców znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej domagającej się wsparcia w postaci edukacji poza miejscem zamieszkania.

Pracownie – na terenie obiektu znajdują się pracownie: gastronomiczna, grawerstwo laserowa, garncarska, renowacja mebli, elektro-techniczna. Zajęcia na warsztatach mają przygotowywać wychowanków do podjęcia w przyszłości decyzji o wyborze odpowiedniej szkoły zawodowej. Obecność pracowni pomaga ukierunkować zainteresowania chłopców, jak również jest to doskonała okazja by uczyć młodzież codziennej pracy i obowiązkowości.

Internat – od poniedziałku do piątku jest przeznaczony na potrzeby chłopców uczęszczających do szkoły. W weekendy oraz w okresie ferii zimowych i wakacji letnich pokoje są również przeznaczone na potrzeby grup zorganizowanych dziecięcych, młodzieżowych, jak również na dla wszelkich grup rekolekcyjnych.

Autor

Artur Czaja

Psycholog, którego inspiruje coaching i procesy motywacji. Od 2014 r Radny Gminy Wejherowo, założyciel organizacji pozarządowej Proaktywni, członek Stowarzyszenia Dziecko Bez Reklamy. Zwolennik tworzenia społeczeństwa obywatelskiego